+38 03546 2-52-15

Zabytkowy rejon krzemieniecki (jeden dzień)

Свято-Успенська Почаївська ЛавраSława Ławry Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie dawno wykroczyła poza świat prawosławny. Jej wygląd zachwyca wielkością i potęgą: na terenie klasztora w Poczajowie, pod opieką przewodnikai-seminarysty, Państwo mogą dowiedzieć się o historii klasztoru, usłyszeć różne opowieści o cudach, które miały miejsce na Górze Poczajowskiej, przeżyć te tragiczne wydarzenia, które były w jej historii. Pamiętną chwilą dla każdego wierzącego będzie modlitwa przed Poczajowską Ikoną Matki Bożej, odciskiem stopy Bogurodzicy na Górze Poczajowskiej, gdzie jest źródło leczniczej wody, oraaz przed relikwiami świętych Hioba i Amfilochiusza z Poczajowa.

Daleko od Ukrainy znane jest źródło Św.Anny na wsi Onyszkiwci, które dzięki łasce Bożej i leczniczym właściwościom, uzdrawia każdego, kto się w nim wykąpa.

Krzemieniec - jedno z najstarszych miast na Ukrainie, wypełnione zabytkami historycznymi i legendami. Symbolem miasta jest Góra Zamkowa z ruinami fortecy, która  pierwszą wytrzymała mongolo-tatarski najazd.Wycieczka po miastu opowie historię miasta i jego teraźniejszość, można zobaczyć zabytkowe budynki kolegium jezuickiego z XVIII wieku., słynne "krzemienieckie dwojaczki" i Bogojawleński Klasztor, założony w XVII wieku, i uważany za jeden z najpiękniejszych z klasztorów kobiecych w zachodniej Ukrainie.